30. 8. 2018

MARKETING V BYTOVÝCH DOMECH

zpět
1561

Letáky, samolepky, noviny, plakáty či jiné reklamní materiály – to vše se může objevit ve Vašich bytových domech. Marketingová propagace je mnohými vnímána spíše negativně. Letáky se Vám plní poštovní schránky, na zemi se válí rozházené tiskoviny a výtahy jsou zaplaveny všemožnými plakáty a samolepkami. Nicméně takovýto způsob propagace je pro firmy velmi důležitý. Chtějí být totiž vidět a chtějí, abyste je Vy viděli a znali. A Vy byste je měli znát. Ve většině případů se totiž jedná o firmy, které nabízejí služby u Vás v domě. 

A Vy byste je měli znát. Ve většině případů se totiž jedná o firmy, které nabízejí služby u Vás v domě. Právě díky této propagaci nemusíte nic hledat a veškeré informace máte přímo dostupné. Znáte číslo na zámečníka, pokud si zrovna zabouchnete klíče doma, víte, kdo u Vás v domě poskytuje internetové připojení, když jste nespokojeni s rychlostí a hledáte novou alternativu, nebo když se Vám doma rozbije topení, máte k dispozici kontakt na servisního technika. Možnosti marketingové propagace jsou různé, proto bychom Vám v tomto článku rádi představili způsoby možné prezentace firem, abyste věděli, s čím vším se můžete ve Vašem domě setkat.

Značka AIM, kterou provozuje česká telekomunikační společnost Planet A, a.s.,  je v Praze už poměrně zavedená. Milovníci technologií jistě znají jejich chytrou televizi Kuki stejně tak jako internet, který můžete ovládat, a to změnami poměru rychlostí stahování a odesílání dat. Jejich nadšení pro chytré telekomunikační služby sdílí i spousta partnerů v podobě bytových družstev a nájemníků či vlastníků bytů či domů. „S bytovými družstvy spolupracujeme už od počátku vzniku firmy. Nikdy bychom si nedovolili vystavit jakoukoliv naši reklamu v objektu, aniž bychom toto neprojednali s daným družstvem.“ vysvětluje Hynek Mlynářík, místopředseda představenstva společnosti Planet A.

Možností, jak informovat obyvatele domů o chytrých službách AIM existuje několik. Nejčastější způsob propagace firmy je například vystavení tištěného domovního desatera v nástěnkách. Pokud bytové družstvo nástěnkami nedisponuje, případně nemají místo pro tištěnou reklamu, je možnost domluvit se s družstvem a nástěnku pořídit na náklady společnosti. Kromě informace v nástěnkách nabízí AIM také označení vnitřních stoupaček či po dohodě se zástupci družstva také vstupní dveří či výtahů. Jde o neinvazivní typ reklamního sdělení, které nikoho nepohoršuje a naopak, obyvatelé domů mají možnost si díky těmto materiálům vybrat svého poskytovatele služeb.

Obecně platí, že jsou způsoby propagace nejdříve diskutovány se zástupci bytového družstva či vlastníky bytů tak, aby byli se způsobem propagace nejen seznámeni, ale aby si případně mohli určit, kde reklamu chtějí či nechtějí mít umístěnou. S tím souvisí i výše zmíněné umisťování nástěnek, ty musejí vždy splňovat určité technické parametry a být v souladu s bezpečnostními pravidly. Proto by vždy pracovníci, kteří propagaci s družstvem domlouvají, měli disponovat portfoliem materiálů tak, aby vše bylo projednáno ještě před samotnou výrobou materiálů a jejich distribucí. Materiály mají ve většině případů unifikovanou podobu, nicméně zástupci bytového domu by měli mít možnost se k podobě materiálů vyjádřit.

Další variantou propagace firem je umístění reklamních plachet na štíty domů či na balkony jednotlivých bytových jednotek. V tomto případě je projednávání o něco komplikovanější, jelikož umístění plachet větších rozměrů musí být mimo jiné projednáno i se zastupitelstvem obce či dané městské části. Nicméně toto projednávání má na starosti společnost, která chce u Vás reklamu umístit, stejně tak jako její výrobu a následné umístění na fasádu domu. Nemusíte mít tedy obavy, že by to pro Vás mělo znamenat práci navíc. Naopak umožnění takovéto propagace může přinést Vašemu bytovému domu potřebné finanční prostředky, které můžete požadovat za pronájem plochy společnosti.

Neberte tedy reklamní propagaci pouze jako otravnou záležitost, ale zkuste v ní najít i to dobré pro Vás.

 

Rychlé připojení
od 200 Kč měsíčně
- klikni na Nezávazně poptat a vyplň poptávku služeb
- do 2 hodin ti zavoláme s nabídkou služeb