Otázky a odpovědi

Jakým způsobem je možné hradit faktury za služby AIM?

Faktury za naše služby můžete hradit:

  • jednorázovým bankovním převodem,
  • trvalým příkazem,
  • inkasem,
  • prostřednictvím SIPO,
  • poštovní poukázkou typu A,
  • v hotovosti v kancelářích naší společnosti.

Rád bych platil prostřednictvím inkasa. Jak mám postupovat?

Nejdříve je potřeba kontaktovat naše zákaznické centrum a nahlásit číslo Vašeho bankovního účtu. Následně je třeba dát pokyn Vaší bance k povolení inkasa. Potřebné údaje jsou:

Číslo našeho účtu: 3393292/0800 
Variabilní symbol: nevyplňuje se
Periodicita: měsíční
Limit: o cca 100-200 Kč vyšší než jsou Vaše obvyklé faktury

Potvrzení o zavedení inkasa prosíme zašlete emailem na adresu fakturace@a1m.cz.

Rád bych platil prostřednictvím platby SIPO. Jak mám postupovat?

Pro nastavení platby SIPO stačí předat na naše zákaznické centrum tzv. spojovací číslo. Desetimístné spojovací číslo začíná většinou číslicí 1 nebo 8 a naleznete jej např. na výpise SIPO ("bílá složenka").

Nestihnul(a) jsem uhradit služby v termínu splatnosti, jak mám postupovat?

V takovém případě Vás žádáme o bezodkladnou úhradu a o zaslání informace o opožděné platbě na emailovou adresu fakturace@a1m.cz. V sekci MŮJ AIM najdete vždy přehled o nezaplacených fakturách a zároveň zde naleznete i veškeré fakturační údaje k těmto platbám.

Co mám dělat, když mi nepřijde faktura?

Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum a požádejte o zaslání nového vyúčtování. Problémům s doručováním papírového vyúčtování se můžete vyhnout, zvolíte-li si elektronické vyúčtování (zasílání faktur emailem).

Jaké je bankovní spojení na Planet A, a.s.?

Příjmové účty Planet A, a.s.:

Bankovní převod: Česká spořitelna 3393292/0800
Inkaso: Česká spořitelna 3393292/0800

Mám zaplatit fakturu, pokud podávám reklamaci?

Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté služby, fakturu tedy prosím uhraďte. Případně kontaktuje co nejdříve zákaznické centrum, kde můžete požádat o prodloužení splatnosti.

Pokud uplatním reklamaci a bude uznána, opravíte mi fakturu zpětně na novou částku?

Pokud bude reklamace oprávněná, obdržíte vyrozumění, kde bude vysvětleno, jakým způsobem dojde k finančnímu vyrovnání. Faktura nemůže být zpětně opravena, jako doklad obdržíte daňový dobropis.
Nechej si od nás poradit