Otázky a odpovědi

Rád bych platil prostřednictvím inkasa. Jak mám postupovat?

Nejdříve je potřeba kontaktovat naše zákaznické centrum a nahlásit číslo Vašeho bankovního účtu. Následně je třeba dát pokyn Vaší bance k povolení inkasa. Potřebné údaje jsou:

Číslo našeho účtu: 3393292/0800 
Variabilní symbol: nevyplňuje se
Periodicita: měsíční
Limit: o cca 100-200 Kč vyšší než jsou Vaše obvyklé faktury

Potvrzení o zavedení inkasa prosíme zašlete emailem na adresu fakturace@a1m.cz.

Jakým způsobem je možné hradit faktury za služby AIM?

Faktury za naše služby můžete hradit:

 • jednorázovým bankovním převodem,
 • trvalým příkazem,
 • inkasem,
 • prostřednictvím SIPO,
 • poštovní poukázkou typu A,
 • v hotovosti v kancelářích naší společnosti.

Nestihnul(a) jsem uhradit služby v termínu splatnosti, jak mám postupovat?

V takovém případě Vás žádáme o bezodkladnou úhradu a o zaslání informace o opožděné platbě na emailovou adresu fakturace@a1m.cz. V sekci MŮJ AIM najdete vždy přehled o nezaplacených fakturách a zároveň zde naleznete i veškeré fakturační údaje k těmto platbám.

Rád bych platil prostřednictvím platby SIPO. Jak mám postupovat?

Pro nastavení platby SIPO stačí předat na naše zákaznické centrum tzv. spojovací číslo. Desetimístné spojovací číslo začíná většinou číslicí 1 nebo 8 a naleznete jej např. na výpise SIPO ("bílá složenka").

Mám zaplatit fakturu, pokud podávám reklamaci?

Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté služby, fakturu tedy prosím uhraďte. Případně kontaktuje co nejdříve zákaznické centrum, kde můžete požádat o prodloužení splatnosti.

Jaké je bankovní spojení na Planet A, a.s.?

Příjmové účty Planet A, a.s.:

Bankovní převod: Česká spořitelna 3393292/0800
Inkaso: Česká spořitelna 3393292/0800

Co mám dělat, když mi nepřijde faktura?

Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum a požádejte o zaslání nového vyúčtování. Problémům s doručováním papírového vyúčtování se můžete vyhnout, zvolíte-li si elektronické vyúčtování (zasílání faktur emailem).

Je možné si nechat zasílat faktury poštou?

Pouze ve výjimečných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice, na žádost auditora apod.) můžete požádat o zasílání daňového dokladu v tištěné podobě prostřednictvím České pošty. V takovém případě je třeba počítat s poplatkem 25 Kč za každý zaslaný doklad. Upozorňujeme však, že z naší strany dojde pouze k vytištění PDF dokumentu, jeho vložení do obálky a odeslání poštou na Vaši korespondenční adresu.

Jaké jsou výhody elektronické fakturace?

Zasílání faktur v elektronické podobě přináší řadu výhod:

 • zkrácení doby potřebné k doručení dokladu zákazníkovi,
 • snadnější archivace,
 • doklady již není nutné převádět do el. formy, což ušetří práci (např. při zadávání do účetnictví nebo elektronického bankovnictví) a sníží pravděpodobnost vzniku chyb,
 • díky přiloženému elektronickému podpisu je u dokladů zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušitelnost obsahu,
 • elektronická fakturace má silnou oporu v právním řádu České republiky i Evropské unie.

Jak si mám nastavit trvalý příkaz?

Trvalý příkaz zadejte k 10. dni v měsíci ve prospěch účtu 3393292/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší smlouvy, které naleznete na poslední faktuře, případně přímo v zákaznické smlouvě. Trvalý příkaz lze zřídit pouze v případě, že fakturovaná částka je každý měsíc stejná.

Pokud uplatním reklamaci a bude uznána, opravíte mi fakturu zpětně na novou částku?

Pokud bude reklamace oprávněná, obdržíte vyrozumění, kde bude vysvětleno, jakým způsobem dojde k finančnímu vyrovnání. Faktura nemůže být zpětně opravena, jako doklad obdržíte daňový dobropis.

Mám zájem o pravidelné zasílání faktur na mou e-mailovou adresu. Jak mám postupovat?

Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum a sdělte nám svou emailovou adresu.

Uhradil jsem fakturu, ale v sekci MŮJ AIM ji stále vidím jako neuhrazenou. Co mám dělat?

Pokud od doby úhrady faktury uběhlo více než 5 pracovních dní a v sekci MŮJ AIM ji stále vidíte jako neuhrazenou, zašlete nám prosím email na adresu fakturace@a1m.cz s následujícími údaji:

 • číslo účtu, ze kterého jste platbu odeslali,
 • číslo účtu, na který jste platbu zaslali,
 • datum,
 • variabilní symbol,
 • částka.

Jakmile platbu dohledáme, budeme Vás zpátky kontaktovat.

Upozornění: při platbě uvádějte vždy variabilní symbol uvedený na faktuře.

Neobdržel(a) jsem poslední fakturu. Můžete mi ji poslat znovu?

Ano, pošlete nám Váš požadavek na emailovou adresu fakturace@a1m.cz. Daňový doklad Vám zašleme v elektronické podobě. Fakturu si můžete rovněž sami stáhnout v zákaznické sekci Můj AIM.

Kdy a jakým způsobem bude vrácena vratná záloha za služby?

Vratná záloha na služby se vrácí výhradně při ukončení smluvního vztahu. Pokud za zákazníkem neexistují žádné neuhrazené pohledávky a jsou vrácena všechna zapůjčená zařízení, je kauce vrácena v plné výši, a to buď v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet klienta.

Kde najdu přehled svých plateb za služby AIM a případné informace o nedoplatcích?

V zákaznickém kontě Můj AIM pod odkazem  https://mujaim.cz/ po zadání přístupových údajů, které jste obdrželi při podpisu smlouvy (přístupové údaje je možné získat dodatečně na ZC emailem nebo telefonicky), se Vám zobrazí kompletní přehled plateb, přehled objednaných služeb, možnost doobjednání doplňkových služeb či upravování rychlosti internetu, apod.

Kdy obdržím svou první fakturu?

První fakturu obdržíte na začátku měsíce následujícím po měsíci aktivace služeb. Fakturovat Vám budeme poměrnou částku za předchozí měsíc (tzn. měsíc aktivace) a celou částku za stávající měsíc.