Otázky a odpovědi

Jak probíhá fyzická aktivace služeb?

Ve smluveném termínu se k Vám dostaví technik, který Vám nainstaluje přípojku. Pro připojení používáme kabeláž UTP 5e, kterou přivedeme přes jističovou skříňku do Vašeho bytu. Kabeláž se volně loží (pokud při objednání nebylo smluveno jinak) a zapojí se do síťové karty ve Vašem počítači, případně do switche, ze kterého se vedou kabely ka dalším zařízením (STB, telefon apod.).

Jak dlouho trvá zřízení služeb?

Proces zřízení (od objednání po aktivaci) obvykle trvá 7 dní. Tato doba není garantována a závisí na aktuálním počtu objednávek. Podmínkou je, aby technické šetření prokázalo, že objednanou službu lze z technického hlediska realizovat.

Co je potřeba k podpisu smlouvy, a kdy ji podepíši?

Smlouva je uzavřena při verifikovaném hovoru a přijde Vám na Vaši emailovou adresu.

Kdy mi začnou služby fungovat?

Přípojka Vám bude technikem zprovozněna ihned. Zároveň obdržíte uživatelské jméno a heslo, které Vám umožní přístup na Váš osobní účet MŮJ AIM. Ten bude vytvořen každému uživateli a naleznete na něm veškeré důležité informace, které se týkají Vašeho smluvního vztahu.

Jak se dají Vaše služby převést na jinou osobu?

Pošlete nám písemně na adresu naší společnosti žádost o přepis smlouvy na jinou osobu, ke stažení v sekci PÉČE A PODPORA: https://www.a1m.cz/public/files/documents/2018-12-19-formular-pro-prepis-smlouvy.pdf

V žádosti uveďte jak informace týkající se stávajícího klienta (např. číslo účtu, na který má být vrácena případná vratná záloha), tak i základní údaje o osobě, na kterou se smlouva převádí. Žádost musí být podepsána jak stávajícím zákazníkem, tak i osobou, na kterou se smlouva převádí. K přepisu smlouvy dojde k 1. dni následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou případů, kdy za stávajícím zákazníkem evidujeme neuhrazené pohledávky.

Upozornění: přepis smlouvy na jinou osobu nemá vliv na délku trvání smlouvy ani rozsah odebíraných služeb.

Je možné přestěhovat si svou přípojku na jinou adresu?

V případě, že se stěhujete do lokality, ve které jsou naše služby dostupné, pak samozřejmě ano. V opačném případě je potřeba smlouvu ukončit z důvodu stěhování, případně přepsat smlouvu na nového nájemce. Výpověď se posílá vždy písemně na adresu naší společnosti.

Potřebuji ukončit smlouvu, jak mám postupovat?

Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Výpověď musí být podána písemně na adrese ZC poskytovatele, tj. doporučenou poštou na adresu ZC - Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Chodov. Případně můžete výpověď zaslat do datové schránky.

Je nutné provádět prodloužení smlouvy u smlouvy na dobu určitou?

Pokud máte k dispozici speciální cenu uzavřenou na určité časové období, tak je ideální dobu prodloužit. V případě Vašich dotazů k této otázce volejte, prosím, linku 246 089 200. Děkujeme. 

Zapomněl(a) jsem heslo do zákaznického konta Můj AIM, jak mám postupovat?

Kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum.

Hlásil(a) jsem nefunkční služby. Kolik času máte na odstranění závady?

Dle VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK máme na odstranění závady dva pracovní dny.

Mohu ukončit smlouvu před uplynutím doby určité?

Ano, ovšem v takovém případě bude vydána pokuta za předčasné ukončení smlouvy.