Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá zřízení služeb?

Proces zřízení (od objednání po aktivaci) obvykle trvá 7 dní. Tato doba není garantována a závisí na aktuálním počtu objednávek. Podmínkou je, aby technické šetření prokázalo, že objednanou službu lze z technického hlediska realizovat.

Jak probíhá fyzická aktivace služeb?

Ve smluveném termínu se k Vám dostaví technik, který Vám nainstaluje přípojku. Pro připojení používáme kabeláž UTP 5e, kterou přivedeme přes jističovou skříňku do Vašeho bytu. Kabeláž se volně loží (pokud při objednání nebylo smluveno jinak) a zapojí se do síťové karty ve Vašem počítači, případně do switche, ze kterého se vedou kabely ka dalším zařízením (STB, telefon apod.).

Kdy mi začnou služby fungovat?

Přípojka Vám bude technikem zprovozněna ihned. Zároveň obdržíte uživatelské jméno a heslo, které Vám umožní přístup na Váš osobní účet MŮJ AIM. Ten bude vytvořen každému uživateli a naleznete na něm veškeré důležité informace, které se týkají Vašeho smluvního vztahu.

Co je potřeba k podpisu smlouvy, a kdy ji podepíši?

Smlouva se podepisuje u Vás doma v rámci aktivace. Aktivační technik ji přinese s sebou na instalaci a projde s Vámi veškeré informace v ní uvedené. Technikovi se rovněž hradí vratná záloha na služby. Mějte prosím připravený svůj občanský průkaz a číslo bankovního účtu nebo doklad o zřízení účtu o sdružené inkasní platbě obyvatel (SIPO), pokud budete chtít platit touto formou.

Jak se dají Vaše služby převést na jinou osobu?

Pošlete nám písemně na adresu naší společnosti žádost o přepis smlouvy na jinou osobu, ke stažení v sekci PÉČE A PODPORA: http://www.a1m.cz/public/files/documents/2016-02-08-prepis-sluzeb.pdf

V žádosti uveďte jak informace týkající se stávajícího klienta (např. číslo účtu, na který má být vrácena případná vratná záloha), tak i základní údaje o osobě, na kterou se smlouva převádí. Žádost musí být podepsána jak stávajícím zákazníkem, tak i osobou, na kterou se smlouva převádí. K přepisu smlouvy dojde k 1. dni následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou případů, kdy za stávajícím zákazníkem evidujeme neuhrazené pohledávky.

Upozornění: přepis smlouvy na jinou osobu nemá vliv na délku trvání smlouvy ani rozsah odebíraných služeb.

Zapomněl(a) jsem heslo do zákaznického konta Můj AIM, jak mám postupovat?

Kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum.

Je nutné provádět prodloužení smlouvy u smlouvy na dobu určitou?

Nikoliv. Dle obchodních podmínek smlouvy přechází na neurčitou dobu dle původní platnosti, pokud ani jedna ze smluvních stran neprojeví vůli smluvní vztah ukončit.

Potřebuji ukončit smlouvu, jak mám postupovat?

Podepsaná výpověď musí být podána osobně na zákaznickém centru nebo zaslána doporučeně poštou na adresu naší společnosti: Planet A, a.s., U Hellady 4, 140 00 Praha 4 - Michle. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná následujícím měsícem po přijetí výpovědi. Zároveň máte povinnost nám vrátit veškerá zapůjčená zařízení, a to opět buď osobně na zákaznickém centru nebo poštou na adresu naší společnosti.
Nechej si od nás poradit